ЕЛЕКТРОУСЛУГИ

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

КОНСУЛТ

ЗА НАС

„ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД е създадена през 1997 година в град Добрич, като фирма която предлага електро услуги и търговия с електроматериали. Партньорските контакти създадени през годините са били винаги и ще бъдат определящи за насоките на развитието й. За периода си на съществуване фирмата се е утвърдила като една от последователно развиващите се в този бранш, благодарение на екипа от електроинженери и специалисти, които от години трупат трудов опит и знания за предлагането на качествени инженерингови и консултантски услуги в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането.
https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/12/energyServices_logo-Copy-768x339.png

0877 451 444

info@energybg.eu

УСЛУГИ

https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/10/slide1.jpg

ЕЛЕКТРО

УСЛУГИ

https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/10/slide2-1.jpg

ЕНЕРГИЕН

МЕНИДЖМЪНТ

КОНСУЛТ

ПРОДУКТИ

Предлагаме продукти на следните компании
https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/11/logo-color.png
https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/11/shelly_logo_white_std.png
https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/12/Untitled-1-e1497363983562.jpg
https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/12/stratus.jpg

SolectricaBg

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ

Електроизграждане
Изграждане и поддръжка на вътрешни и външни силови и слаботокови електрически инсталации.
Поддръжка на електрически табла
Аварийно обслужване и поддръжка и профилактика на електрически табла в жилищни сгради и други видове обекти (след електромер).
Рехабилитация и ремонт
Рехабилитация и ремонт на съществуващи апартаментни табла и вътрешни ел. инсталации.
Локализиране и отстраняване на аварии
Локализиране и отстраняване на проблеми и повреди в електрически мрежи ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СрН). Намиране на технически решения за отстраняването им.
Стълбищно LED осветление
Монтаж и поддръжка на ефективно стълбищно LED осветление.
Монтаж на електрозащити
Монтаж на защита в апартаментни табла за ограничаване на вредните въздействия от комутационите и атмосферни пренапрежения (токови удари).
Аварийно и планово обслужване
Аварийно обслужване и поддръжка на трафопостове, електропроводи и други електросъоръжения средно напрежение (СрН).
Кабелни линии и трасета
Преместване на кабелни трасета, изпитване на електрически съоръжения и кабелни линии с издаване на констативни протоколи.
Проучване и изграждане на ФЕЦ
Проучване и изграждане на ФЕЦ

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Проектиране и изграждане
Проектиране и изграждане на интелигентни мрежи за дистанционен контрол и отчитане на електрическата енергия.
Диспечеринг и мониторинг
Диспечерско управление на консумацията на електрическа енергия.
Анализ на данните
Анализ на данните с архивиране на локален или WEB базиран сървър.

КОНСУЛТ

Консултантски услуги
Административни и консултантски услуги свързани с предварително проучване на възможностите за електрозахранване на нови обекти.
Консулт при решаване на казуси
Консулт при решаване на казуси на бизнеса и гражданите при проблеми с електрозахването им (съдебни дела и жалби).
Съдействие
Съдействие при оформяне, попълване и подаване на документация към електроразпределителното дружество (Заявления, Искания и др.), при откриване на кражби на електрическа енергия и проверка на консумацията на електроенергия с контролен електромер.

За нас

„ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД е създадена през 1997 година в град Добрич, като фирма която предлага електро услуги и търговия с електроматериали.
Адрес
Град Добрич,
ул. „Независимост” №14,
офис 101А
Имейл
energy.services69@gmail.com
info@energybg.eu
Телефон
0877 451 444
0876 399 122