Аварийно и планово обслужване на фирми

https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/10/slide1.jpg

Нормативната уредба в Република България позволява на фирми и организации да наемат квалифициран персонал, който да изпълни възложената от тях дейност свързана с експлоатацията, обслужването и профилактиката на електрическите съоръжения тяхна собственост. Тази практика е продиктувана както от пазарни механизми и търговски дадености в сектора така и от чисто професионални аргументи, защото за много от фирмите е икономически необосновано да поддържат електротехнически персонал за малки по обем работи и дейности с неритмичен и непостоянен във времето характер.

Във тези случай фирмата ни предлага аварийно и планирано обслужване на електрическите инсталации, уредби и електросъоръжения в обектите ви по предварително съгласуван и одобрен от Вас план.

За нас

„ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД е създадена през 1997 година в град Добрич, като фирма която предлага електро услуги и търговия с електроматериали.
Адрес
Град Добрич,
ул. „Независимост” №14,
офис 101А
Имейл
energy.services69@gmail.com
info@energybg.eu
Телефон
0877 451 444
0876 399 122