ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

https://energybg.eu/wp-content/uploads/2019/12/energomonitor_product-chart.png

Идеята и замисъла за намаляването на вредните въздействия на парниковите газове в атмосферата са свързани до голяма степен с превенцията в прилагането на ефективни решения за разумна консумация на енергия в световен мащаб.

В основата на взимането на правилните решения за повишаване на ефективността на енергийната система стоят експертните анализи и доклади на мениджърските екипи, които се базират на точната и обективна информация за състоянието й. Те са получени след дългогодишен мониторинг на мрежите за контрол и управление на енергията. Ползите от събраната и обработена информация имат изключително важно значение, защото те са в резултат от минимизиране на разходите за експлоатация, поддръжка и обслужване на енергийните съоръжения.

В най-общия случай системата за енергиен мениджмънт, която е свързана с измерването, контрола, управлението и анализа на консумацията на електрическа енергия изисква монтирането на умни устройства, на софтуер, комуникационни устройства, мрежови анализатори, локални и WEB базирани мрежи за дистанционно отчитане, както и сървъри за архивиране на данните от наблюдението в реално време.

За нас

„ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС 69” ЕООД е създадена през 1997 година в град Добрич, като фирма която предлага електро услуги и търговия с електроматериали.
Адрес
Град Добрич,
ул. „Независимост” №14,
офис 101А
Имейл
energy.services69@gmail.com
info@energybg.eu
Телефон
0877 451 444
0876 399 122